• ul. Grabowska
  • .

W ostatnią sobotę października 2016 roku Mieszkańcy osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim, w liczbie 45 osób, spędzili bajeczne sobotnie popołudnie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, a to za sprawą operetki pt. „Księżniczka Czardasza”.

Po „Szalonych nożyczkach”, „Mieście pustych pianin” przyszedł czas na jeden z największych hitów operetkowych. Za sprawą młodych solistów, w których wykonaniu usłyszeliśmy takie przeboje jak „Co się dzieje”, „Skarbie mój” czy „Czardasz, czardasz”, obserwowaliśmy losy romansu charyzmatycznej kabaretowej szansonistki i bogatego arystokraty. Operetka to bajka dla dorosłych. Choć pokazana przez artystów nowocześnie, zachowała w swoim odbiorze humor, muzykę, taniec i melodramat.

Po spektaklu był czas na słodki poczęstunek i integrację uczestników wyjazdu.

To kolejna propozycja Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” dla mieszkańców, w ramach realizacji zadań Osiedla, tj. organizacji czasu wolnego, rozwijania różnorodnych form życia kulturalnego, w tym wyjazdu do placówek kulturalnych a także integracji mieszkańców.

Bilety do Teatru zostały pokryte z budżetu Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”, natomiast koszty przejazdu do Poznania, ubezpieczenia i słodkiego poczęstunku, ze środków własnych uczestników wyjazdu.

W dniu 22 września 2016 roku, została uroczyście otwarta ŚCIEŻKA SPACEROWO-SPORTOWA DLA MŁODYCH I STARSZYCH, zlokalizowana na obszarze leśnym położonym w sąsiedztwie osiedla Pruślin i Krępa pomiędzy ulicą Dębową i ulicą Przy Lesie, którego właścicielem jest Skarb Państwa a zarządcą Nadleśnictwo Taczanów. Nowopowstała ścieżka ma długość 2.215 m i szer. ok. 3 m.

 

Celem podjętej inicjatywy, było umożliwienie mieszkańcom miasta, a w szczególności mieszkańcom osiedla Pruślin codziennej rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, obcowanie z przyrodą a także popularyzacja aktywności fizycznej przez cały rok, w tym w sezonie zimowym, poprzez spacery, biegi, nornic walking, jazdę na rowerze, na nartach biegowych i sankach oraz integracja rodzinna czy towarzyska także mieszkańców miasta – mówi Aleksandra Zuchowska, Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 5 :PRUŚLIN”, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. Oprócz wytyczenia trasy ścieżki w istniejących duktach przebiegających w lesie, zostały wykonane prace porządkowe, które polegały m. in. na obcięciu krzewów i gałęzi, usunięciu nawiezionej ziemi i wystających kamieni. Poza tym oznakowano trasę ścieżki poprzez zamontowanie tablic informacyjnych z mapą trasy i z proponowanymi formami aktywności fizycznej i namalowanie na drzewach oznaczeń wytyczających przebieg trasy farbą nietoksyczną oraz zamontowano ławki.

 

Starania o powstanie tej ścieżki trwały rok. Jej powstanie nie byłoby możliwe bez zgody Nadleśnictwa Taczanów i Władz Miasta. Stąd wyjątkowe podziękowania Pani Aleksandra Zuchowska skierowała w imieniu Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” do Pani Beaty Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp. oraz Pana Żelisława Bartczaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów i Pana Andrzeja Perza – Leśniczego z Leśnictwa Wtórek.

 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili liczni przybyli członkowie PTTK w Ostrowie Wlkp., Prezes OSP z osiedla Pruślin, Pan Andrzej Walczak, funkcjonariusze KPP w Ostrowie Wlkp. oraz Mieszkańcy osiedla Pruślin – Starsi i Młodzi - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13 i przedszkolaki z Przedszkola Nr 3 wraz z nauczycielami.

 

Uczestnicy tej ważnej chwili, wysłuchali pogadanki Pani Żelisława Bartczaka nt. zasad zachowania się w lesie oraz walorów jakie daje nam las. Po smacznej niespodziance, uczestnicy spotkania – spacerem, na rowerach i przy pomocy nornic walking przemierzyli trasę nowej ścieżki. Natomiast osiedlowcy już cieszą się, że ścieżka ta będzie w wykazie ścieżek PTTK.

 

 

I AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

BEZPIECZNA DROGA OSIEDLOWA”

 

Z inicjatywy Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, uruchomiona została pierwsza akcja informacyjno-edukacyjna „BEZPIECZNA DROGA OSIEDLOWA”, skierowana nie tylko do mieszkańców osiedla Pruślin, ale mieszkańców wszystkich osiedli w mieście Ostrów Wielkopolski.

 

Tematem przewodnim tej akcji, jest zwrócenie uwagi na zasady zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w strefie zamieszkania – w obszarze, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są znakami informacyjnymi i oznaczone symbolami D-40 /początek strefy zamieszkania/ oraz D-41 /koniec takiej strefy/. Akcja obejmuje swoim zasięgiem szkoły oraz mieszkańców miasta za pośrednictwem Rad Osiedli i w założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych, poruszających się zwłaszcza na nowych drogach osiedlowych, które są ciągami pieszo-jezdnymi, a więc częścią drogi przeznaczonej zarówno dla ruchu pojazdów, jak i do ruchu pieszych – wyjaśnia Aleksandra Zuchowska – Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” i Radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

W ostatnim czasie ku zadowoleniu mieszkańców powstaje dużo dróg osiedlowych, zwłaszcza na tych osiedlach naszego miasta, gdzie do tej pory drogi gruntowe były normą. Nowe drogi, to przede wszystkim ciągi pieszo-jezdne, po których poruszające się pojazdy rozwijają niedozwoloną prędkość, stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. Natomiast piesi, zwłaszcza dzieci muszą mieć wiedzę, iż pomimo posiadanego pierwszeństwa w strefie zamieszkania, pieszy nie powinien jednak ani tamować, ani utrudniać ruchu pojazdom, np. poprzez zabawy i gry w piłkę na jezdni w strefie zamieszkania a kierowcy, iż postój pojazdu dozwolony jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 

Na okoliczność tej akcji została przygotowana ulotka, którą niżej przedstawiam i rozesłana przez Radę Osiedla „PRUŚLIN” do wszystkich Rad Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do wykorzystania na spotkaniach z mieszkańcami. Pragniemy także zachęcić do włączenia się do tej akcji nauczycieli i wychowawców ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli, gdzie na spotkaniach z uczniami i ich rodzicami można przedstawić ten ważny temat. W dniu 17 września 2016 roku akcja ta rozpoczęta została na osiedlu Pruślin, na „Festynie Rodzinnym”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim – mówi Aleksandra Zuchowska.

 

Zasady głosowania elektronicznego i tradycyjnego na stronie Urzędu Miasta po adresem:

http://www.umostrow.pl/miasto/ostrowskibudzetobywatelski

Pomóż ulepszyć nasze osiedle.