• ul. Grabowska
  • .

  

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

 

Mieszkańcom osiedla Pruślin oraz Gościom

 

życzenia serdeczności i miłości

 

w rodzinnym gronie

 

oraz

 

pomyślności na nadchodzący

 

Nowy 2017 Rok

 

życzy

 

Rada Osiedla

 

Nr 5 „PRUŚLIN”

 

w Ostrowie Wielkopolskim

 

W dniu 14 grudnia 2016 roku, odbyło się coroczne Spotkanie Opłatkowe Mieszkańców osiedla Pruślin z władzami samorządowymi.

W imieniu organizatorów – Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” zaproszonych Gości i Mieszkańców przywitała Pani Aleksandra Zuchowska, Przewodnicząca Rady Osiedla „PRUŚLIN”.

 

Spotkanie swoją obecnością zaszczycili:

- Pani Beata Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

-Pan Lech Topolan – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

- Pani Teresa Burkietowicz – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska,

- Pan Alojzy Motylewski – Przewodniczący Komisji Działalności Gospodarczej, Ładu Przestrzennego i Gospodarki Gruntami,

- Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski,

- Pan Marek Kolasiński – Prezes Zarządu Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,

- Pan Zdzisław Marek – Dyrektor ds. Technicznych w WODKAN S.A. w Ostrowie Wielkopolskim,

- Ks. Kanonik Dominik Wodniczak – Proboszcz parafii pw. Św. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim,

- Pani Jolanta Przybyłek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim,

- Pani Grażyna Rakowska – Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim,

- Członkowie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim z jej Przewodniczącym Przemysławem Reterskim,

- Pani Ewa Golińska – Dzielnicowa KPP w Ostrowie Wielkopolskim,

- Pan Jarosław Smardz – inspektor Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim,

- Pan Andrzej Walczak – Prezes OSP PRUŚLIN,

- Członkowie Chóru „Familia Nostra” z jej Dyrygentem Panem Waldemarem Cieślakiem.

 

Wyjątkowo ciepło Pani Aleksandra Zuchowska przywitała licznie przybyłych na spotkanie opłatkowe Mieszkańców osiedla, którzy wnieśli swój wkład w rozwój osiedla i miasta.

Świętom Bożego Narodzenia i Nadchodzącemu Nowemu Rokowi, zawsze towarzyszą radosne przeżycia, są to najbardziej oczekiwane chwile. A piękna tradycja osiedlowych spotkań opłatkowych z władzami samorządowymi, jest okazją do refleksji, podsumowań i podziękowań – mówiła Aleksandra Zuchowska. Mijający rok 2016, to w mojej opinii dobry rok dla mieszkańców osiedla Pruślin i jego rozwoju. Dzięki zrozumieniu władz miasta i radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, realizowane są sukcesywnie długo oczekiwane zadania. Budowane są drogi i kanalizacja sanitarna – kontynuowała Aleksandra Zuchowska. Mamy nowoczesne, piękne przedszkole. Otwarta została ścieżka spacerowo-spotowa dla młodszych i starszych. Rada Osiedla „PRUŚLIN” inicjowała wiele integracyjnych przedsięwzięć, m. in. wyjazd do Teatru Muzycznego w Poznaniu, obchody Dnia Ziemi, osiedlowy konkurs pt. „Najładniejszy ogród”. Cieszy fakt, iż mieszkańcy osiedla angażują się w tzw. inicjatywę lokalną, gdzie we współpracy z samorządem, podejmują działania na rzecz wspólnej realizacji zadania publicznego. Jako osiedle, jesteśmy także aktywni w Ostrowskim Budżecie Obywatelskim, choć jak do tej pory bez powodzenia, to zaangażowanie mieszkańców w proces realizacji tego zadania jest budujący – dodała Pani Aleksandra Zuchowska.

Życzenia świąteczne i noworoczne uczestnikom spotkania złożyła Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – Pani Beata Klimek i Starosta Ostrowski – Pan Paweł Rajski.

W świąteczny nastrój wprowadził uczestników Spotkania Opłatkowego koncert Chóru „Familia Nostra”, który funkcjonuje od 2003 roku przy parafii Sw. Rodziny w Ostrowie Wielkopolskim. Założycielem i dyrygentem Chóru jest Pan Waldemar Cieślak. „Familia Nostra” składa się z 16 osób z podziałem na cztery głosy. Funkcję Prezesa pełni Pan Krzysztof Piwek. Chór ubogaca liturgię Mszy Św. oraz uroczystości parafialne.

Po połamaniu się opłatkiem, wszyscy uczestnicy spotkania zasiedli do stołu, na którym królowały smaczne, tradycyjne wigilijne potrawy. Spotkanie trwało do późnych godzin wieczornych, przy śpiewie kolęd.

Ponadto, spotkanie opłatkowe było też okazją do ogłoszenia przez Radę Osiedla wyników VI Osiedlowego Konkursu pt. „Najładniejszy ogród”. Dyplomy i ufundowane przez Radę Osiedla nagrody otrzymali zwycięzcy z rąk Pana Lecha Topolana, Pani Aleksandry Zuchowskiej, Pana Andrzeja Lukasa i Pani Katarzyny Kołodziej. Oto wyniki:

- Pani Monika Marciniak, za zajęcie I miejsca,

- Pan Antoni Wiatrak, za zajęcie II miejsca,

- Pan Krzysztof Posłuszny, za zajęcie III miejsca.

W ostatnią sobotę października 2016 roku Mieszkańcy osiedla Pruślin w Ostrowie Wielkopolskim, w liczbie 45 osób, spędzili bajeczne sobotnie popołudnie w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, a to za sprawą operetki pt. „Księżniczka Czardasza”.

Po „Szalonych nożyczkach”, „Mieście pustych pianin” przyszedł czas na jeden z największych hitów operetkowych. Za sprawą młodych solistów, w których wykonaniu usłyszeliśmy takie przeboje jak „Co się dzieje”, „Skarbie mój” czy „Czardasz, czardasz”, obserwowaliśmy losy romansu charyzmatycznej kabaretowej szansonistki i bogatego arystokraty. Operetka to bajka dla dorosłych. Choć pokazana przez artystów nowocześnie, zachowała w swoim odbiorze humor, muzykę, taniec i melodramat.

Po spektaklu był czas na słodki poczęstunek i integrację uczestników wyjazdu.

To kolejna propozycja Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” dla mieszkańców, w ramach realizacji zadań Osiedla, tj. organizacji czasu wolnego, rozwijania różnorodnych form życia kulturalnego, w tym wyjazdu do placówek kulturalnych a także integracji mieszkańców.

Bilety do Teatru zostały pokryte z budżetu Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN”, natomiast koszty przejazdu do Poznania, ubezpieczenia i słodkiego poczęstunku, ze środków własnych uczestników wyjazdu.

W dniu 22 września 2016 roku, została uroczyście otwarta ŚCIEŻKA SPACEROWO-SPORTOWA DLA MŁODYCH I STARSZYCH, zlokalizowana na obszarze leśnym położonym w sąsiedztwie osiedla Pruślin i Krępa pomiędzy ulicą Dębową i ulicą Przy Lesie, którego właścicielem jest Skarb Państwa a zarządcą Nadleśnictwo Taczanów. Nowopowstała ścieżka ma długość 2.215 m i szer. ok. 3 m.

 

Celem podjętej inicjatywy, było umożliwienie mieszkańcom miasta, a w szczególności mieszkańcom osiedla Pruślin codziennej rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu, obcowanie z przyrodą a także popularyzacja aktywności fizycznej przez cały rok, w tym w sezonie zimowym, poprzez spacery, biegi, nornic walking, jazdę na rowerze, na nartach biegowych i sankach oraz integracja rodzinna czy towarzyska także mieszkańców miasta – mówi Aleksandra Zuchowska, Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 5 :PRUŚLIN”, radna Rady Miejskiej Ostrowa Wlkp. Oprócz wytyczenia trasy ścieżki w istniejących duktach przebiegających w lesie, zostały wykonane prace porządkowe, które polegały m. in. na obcięciu krzewów i gałęzi, usunięciu nawiezionej ziemi i wystających kamieni. Poza tym oznakowano trasę ścieżki poprzez zamontowanie tablic informacyjnych z mapą trasy i z proponowanymi formami aktywności fizycznej i namalowanie na drzewach oznaczeń wytyczających przebieg trasy farbą nietoksyczną oraz zamontowano ławki.

 

Starania o powstanie tej ścieżki trwały rok. Jej powstanie nie byłoby możliwe bez zgody Nadleśnictwa Taczanów i Władz Miasta. Stąd wyjątkowe podziękowania Pani Aleksandra Zuchowska skierowała w imieniu Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” do Pani Beaty Klimek – Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp. oraz Pana Żelisława Bartczaka – Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów i Pana Andrzeja Perza – Leśniczego z Leśnictwa Wtórek.

 

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili liczni przybyli członkowie PTTK w Ostrowie Wlkp., Prezes OSP z osiedla Pruślin, Pan Andrzej Walczak, funkcjonariusze KPP w Ostrowie Wlkp. oraz Mieszkańcy osiedla Pruślin – Starsi i Młodzi - uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 13 i przedszkolaki z Przedszkola Nr 3 wraz z nauczycielami.

 

Uczestnicy tej ważnej chwili, wysłuchali pogadanki Pani Żelisława Bartczaka nt. zasad zachowania się w lesie oraz walorów jakie daje nam las. Po smacznej niespodziance, uczestnicy spotkania – spacerem, na rowerach i przy pomocy nornic walking przemierzyli trasę nowej ścieżki. Natomiast osiedlowcy już cieszą się, że ścieżka ta będzie w wykazie ścieżek PTTK.

 

 

I AKCJA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

BEZPIECZNA DROGA OSIEDLOWA”

 

Z inicjatywy Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” w Ostrowie Wielkopolskim we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowie Wielkopolskim, uruchomiona została pierwsza akcja informacyjno-edukacyjna „BEZPIECZNA DROGA OSIEDLOWA”, skierowana nie tylko do mieszkańców osiedla Pruślin, ale mieszkańców wszystkich osiedli w mieście Ostrów Wielkopolski.

 

Tematem przewodnim tej akcji, jest zwrócenie uwagi na zasady zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców w strefie zamieszkania – w obszarze, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są znakami informacyjnymi i oznaczone symbolami D-40 /początek strefy zamieszkania/ oraz D-41 /koniec takiej strefy/. Akcja obejmuje swoim zasięgiem szkoły oraz mieszkańców miasta za pośrednictwem Rad Osiedli i w założeniach powinna wpłynąć na ograniczenie liczby wypadków wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa pieszych, poruszających się zwłaszcza na nowych drogach osiedlowych, które są ciągami pieszo-jezdnymi, a więc częścią drogi przeznaczonej zarówno dla ruchu pojazdów, jak i do ruchu pieszych – wyjaśnia Aleksandra Zuchowska – Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 5 „PRUŚLIN” i Radna Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

 

W ostatnim czasie ku zadowoleniu mieszkańców powstaje dużo dróg osiedlowych, zwłaszcza na tych osiedlach naszego miasta, gdzie do tej pory drogi gruntowe były normą. Nowe drogi, to przede wszystkim ciągi pieszo-jezdne, po których poruszające się pojazdy rozwijają niedozwoloną prędkość, stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia pieszych. Natomiast piesi, zwłaszcza dzieci muszą mieć wiedzę, iż pomimo posiadanego pierwszeństwa w strefie zamieszkania, pieszy nie powinien jednak ani tamować, ani utrudniać ruchu pojazdom, np. poprzez zabawy i gry w piłkę na jezdni w strefie zamieszkania a kierowcy, iż postój pojazdu dozwolony jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

 

Na okoliczność tej akcji została przygotowana ulotka, którą niżej przedstawiam i rozesłana przez Radę Osiedla „PRUŚLIN” do wszystkich Rad Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego, do wykorzystania na spotkaniach z mieszkańcami. Pragniemy także zachęcić do włączenia się do tej akcji nauczycieli i wychowawców ostrowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz przedszkoli, gdzie na spotkaniach z uczniami i ich rodzicami można przedstawić ten ważny temat. W dniu 17 września 2016 roku akcja ta rozpoczęta została na osiedlu Pruślin, na „Festynie Rodzinnym”, zorganizowanym przez Szkołę Podstawową Nr 13 w Ostrowie Wielkopolskim – mówi Aleksandra Zuchowska.